Projecten & Samenwerking

Onze aanpak: DCBM incorporeert SDG in en tijdens de bouw

Met de woningen van DCBM kunnen gemeenten, woningbouwcorporaties en (institutionele) beleggers invullingen geven aan de voor hen relevante Sustainable Development Goals (SDG’s). Hieronder is aangegeven hoe de werkwijze van DCBM aansluit op de diverse SDG’s.

Ruimtelijke inpassing

Openbare ruimte

De openbare ruimte wordt bij de ontwikkeling aangepast. De toegankelijkheid van de bestaande weg wordt verbeterd.

Verkeersaspecten

Projecten

DCBM is in gesprek met een aantal gemeenten en institutionele beleggers over woningbouw projecten variërend van Tiny houses voor studenten om wonen, studeren en werken te combineren, snel te realiseren tijdelijke woningen voor statushouders en arbeidsmigranten tot optoppingsprojecten voor appartementencomplexen in bezit van institutionele beleggers.

Duurzaamheid

Duurzaam ruimtegebruik door:

Duurzaam watersysteem waar mogelijk door:

Ecologie, natuur en landschap

Samenwerken met DCBM

Niemand, zelfs de grootste organisaties of de Overheid kan het alleen. Samenwerken en continue innovatie ontwikkelen is de enige manier om aan de duurzame bouwopgave te voldoen.

Heeft u grondposities en wilt u future proof duurzame betaalbare woningen realiseren dan gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden 
DCBM heeft de ambitie om zich te blijven door ontwikkelen als organisatie en de oplossingen die we bieden.
DCBM is continue op zoek naar partners met innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan future proof betaalbare duurzame woningen.